Παιδοχειρουργικές παθήσεις

21 Αυγούστου 2014

Ατυχήματα

Η πρόοδος στην παρεχόμενη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και η προληπτική ιατρική, ναι μεν κατάφεραν να μειωθεί σε μεγάλο βαθμό η θνησιμότητα και νοσηρότητα των παιδιών εξαιτίας ασθενειών […]